Националната стратегия за регионално развитие

Виртуалният консултативен център публикува на своята интернет страница пълния текст на Националната стратегия за регионално развитие на България за периода 2005-2015 г..

Стратегията може да намерите в Библиотека - Български документи - Нормативни документи.

Лидер и партньори по проекта